Author

hatuankhang90@gmail.com

4 thoughts on “Nghệ An: Bắt kẻ buôn bán phụ nữ qua biên giới

  1. Bắt được khi chúng bán biết bao nhiêu người rồi. Cứ bắt được tử hình với có dám làm không. Giết người không đáng sợ bằng hủy hoại cuộc đời của người ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *