0 CommentsB Ì N H Đ Ị N H – P H Ú Y Ê N | H È 2 0 1 9
————————————-
3 Ngày 2 đêm
#Phuot #QuyNhon #PhuYen
🍀 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟭: 𝗤𝘂𝘆 𝗡𝗵𝗼̛𝗻
Check-in các địa điểm gồm:
+ Quảng trường công viên Tượng đài Tp Quy Nhơn
+ Gềnh Ráng
+ Mộ Hàn Mạc Tử
+ Surf Bar
+ Phố đêm Quy Nhơn
+ Đầm Thị Nại
+ Eo Gió
+ Làng Chài Nhơn Hải
+ Nhất Tự Sơn
Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛𝑔𝑜̛𝑖: Hotel Garden Home Stay và Ocean Beach Hoste

🍀 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟮: 𝗣𝗵𝘂́ 𝗬𝗲̂𝗻
Check-in các địa điểm gồm:
+ Tx. Sông Cầu
+ Đập Tam Giang
+ Nhà Thờ Mằng Lăng
+ Cầu Ông Cọp
+ Gềnh Đá Đĩa
+ Bãi Xép
+ Phim trường Tôi Thấy Hoa Vàng trên cỏ xanh
+ Núi nhạn
+ Dạo đêm quảng trường Tp. Tuy Hòa
Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛𝑔𝑜̛𝑖: Goc Phu Yen Backpacker & Photographer

🍀 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟯: 𝗣𝗵𝘂́ 𝗬𝗲̂𝗻
Check-in các địa điểm gồm:
+ Cầu Đà Rằng
+ Cầu hùng Vương
+ Cửa Biển Đà Nông
+ Bãi Tiên
+ Bãi Môn
+ Mũi Đại Lãnh
+ Hải đăng Mũi Điện
+ Vịnh Vũng Rô
+ Đèo cả
Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛𝑔𝑜̛𝑖: OYO 176 374 Hotel

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

Author

hatuankhang90@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *