Author

hatuankhang90@gmail.com

20 thoughts on “Thể thao chế anh em tham khảo không buôn bán nhe.

  1. Anh em tham khảo để chế cháo nhé. Mình ko buôn bán. Anh em đừng hỏi mua nhé. Chúc anh em có thể tự làm một khẩu

  2. kính bem xa ăn hàng được bao nhiêu m vậy mình cũng đang phân vân chưa biết mua loại nào cho cây tt chế của mình, mà cái rãnh để bắt kính là bạn tự mài bằng gì vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *