3 thoughts on “Bản tin tổ lái: Thanh niên nằm bất động trên đường sau cú đâm và pha cứu rỗi không tưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *