Biển chiều Chí Linh, Long Cung, Thủy Tiên quyến rũ/ 2.6.2019Travel Blog:
Bảo trợ Jim qua Paypal:
Bảo trợ Jim:
Contact:
 Twitter :
 Facebook:
 Linkedin:
©videos created by Jim
Please don’t copy any Platform!
#PhuotcungJim #VungTau2019

Resort Vũng Tàu đẹp |
Resort Vũng Tàu đẹp |

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

One thought on “Biển chiều Chí Linh, Long Cung, Thủy Tiên quyến rũ/ 2.6.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *