19 thoughts on “Câu cá/cận cảnh Hugo kéo phao/wild fishing Vietnam

  1. đập hoang dã rộng quá.một mình câu mấy cần cơ à bác.chúc bác câu được nhiều cá nhé.xong việc nhớ ghé qua nhà mình chơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *