One thought on “Cấu tạo của máy hơi nước HX-615

  1. Mk đã mua máy nhưng k bt cách điều chỉnh các nút vì toàn tiếng tq b có thể giúp mk dịch mấy chế độ của máy bàn là hx 615 đc k ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa