Cuối tuần lang thang khu đô thị Chí Linh Vũng Tàu ngắm cảnh/ 23.6.2019Travel Blog:
Bảo trợ Jim qua Paypal:
Bảo trợ Jim:
Contact:
 Twitter :
 Facebook:
 Linkedin:
©videos created by Jim
Please don’t copy any Platform!
#PhuotcungJim #VungTau2019
Resort Vũng Tàu đẹp |
Resort Vũng Tàu đẹp |

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

5 thoughts on “Cuối tuần lang thang khu đô thị Chí Linh Vũng Tàu ngắm cảnh/ 23.6.2019

 1. Travel Blog: https://phuotcungjim.com/

  Bảo trợ Jim qua Paypal: https://paypal.me/NGUYENQUOCHUY

  Bảo trợ Jim: https://www.patreon.com/Jim11111111111

  Contact:

   Twitter : https://bit.ly/2NeuMCG

   Facebook:https://bit.ly/2BMYNYV

   Linkedin: http://bit.ly/2LtGkAx

  ©videos created by Jim

  Please don’t copy any Platform!

  #PhuotcungJim #VungTau2019

  Resort Vũng Tàu đẹp | https://phuotcungjim.com/ngu-o-dau/resort-vung-tau/

  Resort Vũng Tàu đẹp | https://phuotcungjim.com/resort-o-vung-tau-co-ho-boi-tuyet-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *