35 thoughts on “Dream Làm Hồ Hero Băng Zombie: Anh Đã Già Xạo Chó

  1. trong các game là game cf này là bền nhất mấy game kia ra tầm 1 : 2 năm là nát còn game này gần 10 năm ko nát

  2. nghe cái dọng đĩ vcc nam đéo ra nam bắc đéo ra bắc… vào video mấy lần mà ngứa tai vcc phải thoát vội

  3. Sáng ra soi đề tối soi lô
    Bún cá bún thịt vẫn sẵn sàng
    Bàn đá chông chênh dịch lô đề
    Cuộc đời lo đề thật là sang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *