Du lịch Lào cung đường Sốp Cộp – Mường Son (ທາງສົບກົບແຂວງເຊີ່ນລ່າໄປເມືອງຊ່ອນແຂວງຫົວພັນ)Đi du lịch Lào qua cửa khẩu phụ mới mở cung đường Sốp Cộp tỉnh Sơn La đi huyện Mường Son tỉnh Hủa Phăn, gọi là đi du lịch Lào nhưng thật ra là…

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa