Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “duy Nguyễn nói về Rạch Giá nè .

  1. Mày xl quá, mày mới là trẻ trâu, cái tuổi thì như cái lồz..,mặt mày già chứ cái tuổi mày đáng cháu của tao và ngta kìa..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *