EP11- SLUM- Chênh lệch giàu nghèo tại Myanmar (Khu Ổ Chuột) – Gen Ơi [Khám phá Myanmar]myanamr #genoi Myanmar một đất nước phật giáo, nhưng trong đời sống xã hội sự phân biệt giàu nghèo diễn ra phổ biến và hết sức nghiêm trọng, cũng…

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa