Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu Hòa Bình

  1. Cảm ơn các nhà lãnh đạo ủng hộ và đầu tư phát triển du lịch hang kia pà cò xin trân thành cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *