7 thoughts on “Hướng dẫn make up sương sương cho mấy nàng nè 😘

  1. chị này đẹp tự nhiên nên chỉ make up sương sương đối với mình thì cả kg phấn mới giống chị này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *