“Lục Tung” Phú Quốc để tìm Trang Trại Nấm Mối Phú Quốc- Phu Quoc MushromHôm nay mời cả nhà đến trang trại nấm phú quốc – Phú Quốc Mushroom thăm quan. Theo như giới thiệu thì : Phú Quốc Mushroom là trang trại đầu tiên nghiên.

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa