12 thoughts on “[MSI 2019] Team Liquid và con số 4 | BLV Khánh Hiệp

  1. Tại sao ko tổ chức talkshow tinikun vậy. ko cho tinikun nhắc bài cho PVB đánh vậy. hy vọng a talkshow sớm. hóng nghe a tini phân tích. PVB đánh dễ bắt bài quá. AE like manh đi để a k h tổ chức đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa