Author

hatuankhang90@gmail.com

3 thoughts on “Mưa 30 phút, đường tốn trăm tỷ chống ngập vẫn lênh láng nước

  1. 🚨🇻🇳Toàn kỹ sư Bùi Hiền không à.Nhớ đừng lấy tiền của Dân làm lại nhé mà phải BẢO HÀNH.🇻🇳

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *