One thought on “Nguy kịch do ngộ độc thuốc hạ sốt quá liều

  1. Người bán thuốc ko tư vấn là sai, tuy nhiên có khi đã tư vấn nhưng người mua cố tình ko muốn tiếp thu, đủ mọi vấn đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *