Author

hatuankhang90@gmail.com

3 thoughts on “[Review] Màn hình cong MSI PAG301CR 200HZ HDR

  1. Máy này order hàng TQ về đúng không bạn? Cho mình hỏi ngôn ngữ hiển thị trong menu là gì thế? Có tiếng anh không hay chỉ có mỗi tiếng Trung?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *