Author

hatuankhang90@gmail.com

10 thoughts on “Sở Sở bệnh phải phẫu thuật 😨 bây giờ đã qua cơn nguy kịch 😷

  1. Sở Sở bệnh nặng phải phẫu thuật 😨 nhưng giờ đã qua cơn nguy kịch 😷 và Học Bá luôn túc trực ở bên cạnh Sở Sở..Mong chị sớm khỏe lại…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *