One thought on “Tại sao đặt vòng tránh thai kinh nguyệt ra nhiều? Đặt vòng có dùng CNS MTcup được không?

  1. BS cho e hỏi e đặc vòng được tháng tới ngày có Kinh lai 2 ngày đầu ra ít tới ngày thứ 3 thứ 4 ra nhiêu tới nỗi e phải sự dụng bằng đàn bà đẻ luôn. Như vậy có sao hon BS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *