Author

hatuankhang90@gmail.com

15 thoughts on “Thiên đường du lịch – Vịnh Vĩnh Hy – ngày thứ 2

  1. Nếu ah bt đi nữa thì vào troq suối hái xoài các kểu 😂 hái ik tại đất ko ai z á 😄
    Đi xuống dưới kia thì bắt ốc luôn ah ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *