Author

hatuankhang90@gmail.com

50 thoughts on “[THỬ THÁCH] Đoán Thành Viên BTS Qua Mảnh Ghép | BTS challenge| tham gia nhận thưởng

 1. 1 Yoongi
  2 NamJoon
  3 Jimin
  4 Jin
  5 Jhope
  6 TaeHyung
  7 Jungkook
  8 Yoongi
  9 TaeHyung
  10 Jimin
  Đoán các anh là nghề của A.R.M.Y

 2. 1 suga
  2 rm
  3 jimin
  4 jin
  5j-hope
  6v
  7 jungkook
  8 suga
  9 v
  10 jimin
  Quả táo xuất hiện vào câu 4 và câu 5
  Mình chọn số 355

 3. 1.Suga
  2.RM
  3. Jimin
  4.jin
  5.j-hope
  6. V
  7. Jungkook
  8. Suga
  9.V
  10.Jimin
  Quả táo xuất hiện 2 lần trong câu 4 và câu 5
  Em số 3324

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *