14 thoughts on “Thuốc phá thai tại nhà

  1. AD ơi có giao hàng ở An Giang ko dạ e có 5 tuần ngoài ý muốn tại em có 2 đứa r …nên muốn z ad có giao An Giang ko ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *