Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “TIÊM HẠ GÒ MÁ CAO – THẢO BEAUTY CENTER- 0901156879

  1. Moi người ơi ai đã tiêm hạ go ma rồi thì cho mình hỏi với. Sau khi tiêm go ma có hạ xuống đc tí nào khôn vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *