Tìm Hiểu về Cấu Tạo Da, Các Thành Phần và Nguyên Nhân Tăng Hắc Tố Da1. Cơ bản về da: – Da là cơ quan của Hệ bài tiết bao bọc cơ thể người (dày 1,5 – 4mm, tổng diện tích từ 1,5 – 2m2 với trọng lượng khoảng 4kg). – Dưới…

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://fumceunice.org/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa