Author

hatuankhang90@gmail.com

16 thoughts on “Trị bệnh giảm tiểu cầu rất hay

  1. GiẢm 3dòng máu tiểu cầu bạch cầu hồng cầu có uống được k xin thầy chia sẽ giúp .e xin cảm ơn

  2. Nhờ bạn làm dùm một video chia sẽ thuốc trị bệnh tiểu cầu tăng cao . So với mức bình thương .

  3. Mình không bị bịnh này nhưng cũng muốn xem để nếu gặp ai bị thì mình sẽ chia sẻ lại , cám ơn bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *