7 thoughts on “Trồng nhiều mướp bán lẻ hay buôn theo chân nhà nông cắt mướp

  1. Ở Hưng Yên Tôi thấy còn rất hoa quả mà bạn chưa chia sẻ cho mọi người như các loại rau củ cây ăn quả như nhãn, ổi, cam,táo, rồi Thậm chí chuối cũng rất nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa