One thought on “Ty Thy Đi Xem Chợ Lào Buổi Sáng

  1. An. Ma. Co. Quay. Kem. Giong. Trên. Lang. Son. Que. Toi. Ke. Ca. Chao. Cung. An. Voi. Quay. Đung. Thy. Cung. Biết. La. An. Kiểu. Người. Hoa. O. Trên. Lang. Son. An. Mon. Pho. Bat. Ky. Ai. Len. Cung. Thích. An. Pho. Va. Banh…cuon. trung. Lang. Son. Khi. Nao. Co. Dịp. Moi. Ty. Thy. Len. Choi. Nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *