6 thoughts on “[VPOP REACTION] ERIK – ‘Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh’ (Official MV)

  1. Chị ơi e nghĩ là nam chính và nữ chính không phải là mới gặp nhau lần đầu đâu ạ. Bởi vì em nhìn phản ứng của 2 người lúc họ gặp nhau là một phản ứng ngạc nhiên nên có thể là họ là người yêu của nhau nên Erik khi thấy nữ chính lấy trộm độ mới có vẻ ngạc nhiên và bạn nữ chính là một phản ứng vừa ngạc nhiên lại vừa hổ thẹn. Còn trong mv có tình tiết là nữ chính bị chủ nợ gọi điện nên có thể lý giải cho việc là nữ chính chuyển đến nhà của nam chính. Vì khi cô ta chuyển đến trên người (cụ thể là môi) của cô có vết như bị đánh (có thể là do thiếu tiền nên bị chủ nợ đánh) và không có chỗ đi nên phải đến nhà bạn trai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa