38 thoughts on “5 Chú Tiểu – KHÁM PHÁ BIỂN NHA TRANG NGAY TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ NHA TRANG. TUYỆT ĐẸP.

  1. Mái ấm này đúng thật đầy tình thương. Cái cách các sư thầy yêu thương đùa giỡn với các con mà ấm lòng. Cha mẹ nhiều khi k đc như thầy đâu. Kính các thầy sức khỏe để có thể chăm lo cho các con. ❤

  2. Ui con ở nha trang này với bame con cx lm bếp trưởng ở vinper land nek con cx hay đc đi vinper chs nx mà sao hôm đó ko gặp các chú tiểu chỉ 😍😍😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa