Author

hatuankhang90@gmail.com

7 thoughts on “Asus Prime Utopia – Máy tính tương lai trông thế nào?

  1. Tưởng máy tính tương lai sẽ như mấy con NUC hoặc cỡ bằng cái USb nhưng mạnh như i7 và card rời chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *