Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “Bác sĩ mách cách chống ô nhiễm bụi mịn

  1. Nhà nước phải xem nguồn phát bụi từ đâu để giảm bớt nồng độ bụi chứ giờ bụi quá , phát sinh nhiều bệnh .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *