1 CommentsHệ điều hành là một phần mềm hệ thống. Dùng để quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm ứng dụng trên máy tính.
Phân loại hệ điều hành:
– Dành cho các máy MainFrame, Server, PC, PDA
– Cấu trúc CPU Intel hay ARM
– Kiến trúc 32 bit hoặc 64 bit
Hệ điều hành 32 bit và 64 bit là nói lên khả năng sử dụng của bộ nhớ RAM và cơ chế hoạt động phần mềm trên mỗi loại là khác nhau.
Hệ điều hành 32 bit sử dụng tối đa 3.2 GB, trong khi 64 bit có thể hơn 128 GB.
Sử dụng RAM cao hơn nên hiệu quả xử lý của hệ điều hành 64 bit cao hơn.
Các bài hướng dẫn khác:
Thành phần máy tính phần 1 link
Thành phần máy tính phần 2 link
Tháo bộ máy tính để bàn link
Lắp bộ máy tính để bàn link
Cài đặt hệ điều hành windows 10 1809 limk
Hướng dẫn tạo usb boot với rufus link sau:
Tìm hiểu Raspberry Pi và cài đặt hệ điều hành Debian link
Hướng dẫn sử dụng IT Essentials Virtual Desktop và khắc phục lỗi không tải được thiết bị và bài học link
Hướng dẫn cài đặt hệ đều hành Ubuntu 16

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://fumceunice.org/category/cong-nghe/

Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “Cài đặt hệ điều hành windows 10 1809

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *