Author

hatuankhang90@gmail.com

9 thoughts on “CF – 1 mình gồng gánh cả team Chiến tranh với 2 clan chuyên Ngôi Đền TeampleKing và TeampleGroup

  1. dkm chơi mỗi cái raging bull knife vs thiết phiến mà bày đặt up, mà trận này t nhớ là tụi m win đc trận này chứ mấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *