36 thoughts on “Chế độ mới Sửa Máy Phát Điện CF : Anh Đã Già Xạo Chó

  1. Bảo lần đâu lm zombie sog lúc lại bảo là đã từng gặp mấy thằng treo máy tình hết 8’ “ một hủy đăng ký kênh + một dets like vi tội xạo chó

  2. Giống identity V quá có sửa máy vs Hunter Đi săn. Giải máy xong còn mở cổng thoát ra ngoài quá giống identity V luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *