Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “Chia sẻ chăm sóc sau mổ cho các bệnh nhân mổ thoát vị bẹn nội soi

  1. E mổ nội soi thoát vị bẹn vào hôm 7/5. Bs hẹn khám lại sau 1 tháng. Nhưng đến hôm khám lại nó ko vào thứ 3. E đến khám lại hôm 11/6 để đúng vào thứ 3 có được không ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *