Author

hatuankhang90@gmail.com

6 thoughts on “Đà Nẵng: Dứt điểm sai phạm Mường Thanh Sơn Trà

  1. Nói thì vậy có giải quyết rất điểm được không chứ đánh trống bỏ dùi tôi cũng nói được

  2. Lão Thản này già lại giàu rồi mà vẫn cứ tham lam quá mức không coi ai ra gì thì chết là đúng qui trình rồi.

  3. Lừa đảo rõ ràng như ban ngày..sao không phá rỡ..bỏ tù thằng đứng đầu xem có lần sau nữa không…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *