Giữa Tối Đêm Dằm – Nghe Em Ấy Hát Thì Quên Luôn Đường Về – Thùy DungGiữa Tối Đêm Dằm – Nghe Em Ấy Hát Thì Quên Luôn Đường Về – Thùy Dung Dân ca Quan họ là một trong những làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ…

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://fumceunice.org/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *