“Hót hòn họt” con đường cát trắng xuyên biển tại Nha Trang | NHA TRANG TRAVELNHA TRANG TRAVEL | Cùng 2 MC Ngọc Huy và Lệ Hằng khám phá đảo Điệp Sơn, trải nghiệm đi bộ giữa lòng biển khơi điều mà tưởng chừng không thể xảy …

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa