11 thoughts on “Liên Quân Chiến Trường 3.0 trên iPhone XR

  1. Thường thì iphone chỉ lag & tụt fps khi nó QUÁ NÓNG thôi. Chứ ngồi phòng lạnh hoặc trước quạt hơi nước thì đố mà Lag. Khi chơi game thì tháo ốp lưng ra để máy thoát nhiệt nhanh hơn.
    Hơi tiết là dòng 6s & 7 không bật được HD nên khôgn trải nghiệm được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *