Người dân chuộng du lịch nước ngoài: Cơ hội và thách thức đối với du lịch việt namTheo thống kê của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, năm 2018 đã có hơn 10 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Con số này đã đưa Việt Nam trở thành…

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa