7 thoughts on “Phẫu thuật cắt trĩ Longo

  1. Ai bị trĩ muốn khỏi thi uống thuốc của người dt Dao nhé m uống 2thag đã khỏi, ai bị thì liên hệ m nhé,

  2. Các video sau thầy có thể không ghép nhạc mà để nguyên bản video được không ạ . Em cảm ơn thầy rất nhiều !

  3. Em có thắc mắc camera thầy gắn ở đâu trên người ạ. Góc quay rất rõ và chi tiết. Em cảm ơn thầy đã chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa