RỪNG THÔNG BẢN ÁNG MỘC CHÂU, đến mộc châu nhất định bạn nên đến nơi tuyệt đẹp nàyRừng thông Bản Áng thuộc xã Đông Sang, Mộc Châu, là địa danh du lịch nổi tiếng của Mộc Châu với cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp. Bản Áng Mộc Châu…

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *