30 thoughts on “Talon cấu hình trung cực đẹp lại rẻ bao 80m mà rẻ như truyền thống

  1. Tui khuyen ah e nên chơi bih nhom ..bih cacbon dat bo mẹ…ma hag giả nhiều…neu dug that sự bih nhom bom len 300van ok…..ma thag nao bom len dk 300tao mat j cug mat

  2. Trước mình lấy cành green 20inh của bạn.giờ muốn lên talon mình muốn cắt phần đầu thoát xuông 14 inh có đc k bạn

  3. Ông đăng mấy clip chậm quá vừa mua đồ shop khác xong thì thấy lên mấy clip bán đồ đủ thứ hix tưởng chỉ bán. Như ngay xưa chán vãi

  4. Ae khỏi phải lo lảo nầy uy tin lăm ae mình lấy đồ bác nầy nhiều rồi ăn nói rất tử tế với khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa