Author

hatuankhang90@gmail.com

9 thoughts on “Tancho kohaku giá 1,5 tỉ. 80cm

  1. Cá của nhật bản nó đắt nhưng xắt ra miếng. Thấy trên mạng nó nuôi tuyển chọn kĩ lắm mới được 1 con…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *