Vlog #34 -Thoái hóa hoàng điểm tuổi già thể khô- Nguyên tắc điều trị-BS. Nguyễn Như QuânThoái hóa hoàng điểm thể khô chiếm tới 90% bệnh lý thoái hóa hoàng điểm. Sang thương đặc trưng của bệnh là các drusen và diễn tiến tự nhiên của bệnh…

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://fumceunice.org/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa