45 thoughts on “Vứt Súng TROLL và Red Chipao COP 357 Derringer sắp update tại CFVN : Anh đã già CF

  1. Màng hình mình có sẵn tâm ở giữa cần gì phải Snip vip mới có tâm ? Những người từ những năm đầu chơi CF đã biết làm tâm rồi.

  2. Xem clip này nhớ lại: lúc trước Tôi bắn snip là tui dáng 1 thứ vào giữa màng hình để bắn . 😂

  3. Khuyên mấy bạn đừng nạp vào cfvn nữa, cfvn chỉ mới gia hạn được thêm 6 tháng thôi, và cũng Không biết khi đóng cửa vtc đền bù được nhiêu tiền

  4. Nghe nói nhà làm game cf qq đang chuẩn bị làm NV ADG mà ko có ảnh ADG nên hãy show mặt để NLG có thể làm NV ADG :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa