|100| Tắm biển Hải Tiến| Thăm quê hương “CÁC CỤ GIÀ BẮN RƠI MÁY BAY MỸ”Khi tắm biển Hải Tiến; mời quý vị về với Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa quê hương của các Cụ già bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh 12,7 ly.

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa