Author

hatuankhang90@gmail.com

8 thoughts on “CÁCH TRỊ GÀ KHÒ KHÈ SỔ MŨI TẠI NHÀ

  1. Kinh nghiệm nuôi gà lâu mới rành về bệnh của gà , như mình chắc trị bằng xả ớt 😁✌🙋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *